اشتباهات رایج بدنسازی در حرکت کراس ( Cable Cross-over)

2
جی دی امروز قصد دارد تا اشتباهات رایج در رشته بدنسازی هنگام کار با cross-overs را به شما نشان دهد.

در بدنسازی انجام صحیح حرکات خیلی مهم می باشد و عدم رعایت نکات در حین انجام کار نه تنها به تناسب اندام دلخواه خود نخواهید رسید بلکه در مواردی ممکن است به بدن شما آسب برساند، پس همیشه این نکته را ملکه ذهن خود قرار دهید.

کابل cross-overs نقش مهمی را در پرورش ماهیچه های سینه بازی می کند و سینه شما را برجسته می کند، البته نه زمانی که این حرکت را اشتباه انجام دهید. پس در تمرینات بعدی خود به موارد زیر دقت کنید.

اشتباه 1

یکی از اشتباهات زاویه آرنج می باشد که نه باید بیش از اندازه به آن زاویه داد . زاویه 90 درجه حرکت رابه پرس سینه تبدیل می کند، در صورتی که هدف این حرکت جدا کردن و نمایان کردن سینه ها می باشد. مورد دوم نیز قسمت مچ دست است که جهت آن نباید به سمت پایین باشد . برای دیدن حرکات خود بهتر است از آیینه استفاده کنید.

اموزش بدنسازی -حرکت کراس-جی دی -1

اشتباه2: طرز ایستادن

اشتباه بعدی مربوط به طرز ایستادن می باشد. اگر پاها را در کنار همدیگر قرار دهید نمی توانید بالانس خود را حفظ کنید .و تعادلی در انجام حرکت نخواهید داشت. اما اگر کمی روی زانو خم شوید و پای دیگر را کمی عقب بگذارید نقطه ثقل بدن شما در مرکز قرار خواهد گرفت.

اموزش بدنسازی -حرکت کراس-جی دی -1

اشتباه3: موقعیت شانه ها

تقارن در انجام حرکت مهم می باشد. دقت کنید چرخشی در شانه های شما اتفاق نیافتد.

اموزش بدنسازی -حرکت کراس-جی دی -1

اشتباه4: محل رسیدن دست ها به همدیگر

تاثیر حرکت زمانی بیشتر می شود که شما دست ها را به هم برسانید و از روی یکدیگر عبور دهید. البته انجام این حرکت احتیاج به کنترل خوبی دارد، چون تقارن در این حرکت حرف اول را می زند.

اموزش بدنسازی -حرکت کراس-جی دی -1

اشتباه5: باز کردن شانه ها بیش از اندازه

در اهنگام انجام این حرکت کابل ها دست شما را به عقب خواهند کشید اگر نتوانید مقدار برگشت دستان خود را کنترل کنید به ناحیه شانه شما آسیب وارد خواهد شد.

اموزش بدنسازی -حرکت کراس-جی دی -1

اشتباه6: زدن وزنه های بیش از حد توان

همیشه این نکته رادر نظر داشته باشید که وزن های بشتر پیشرفت بیشتر را برای شما نخواهد داشت. اینکار ممکن است به مفاصل شما اسیب جدی بزند.سعی کنیدانجام صحیح cross – over را یاد بگیرید.

اموزش بدنسازی -حرکت کراس-جی دی -1

توجه: این تمرینات ممکن است برای همه مناسب نباشد،در انجام این حرکت ها با مربیان خود مشورت کنید و حتما قبل از انجام حرکت ها بدن خود را گرم نمایید.سایت جی دی در قبال انجام تمرینات مسئولیتی ندارد.

منبعbodybuilding

 

نمایش دیدگاه ها (2)