اموزش coordinatorlayout در اندروید استودیو

0

اموزش CoordinatorLayout در اندروید استودیو

coordinatorlayout یک نمونه لایه جدید از کتابخانه اندروید می باشد. اما یک سری ویژگی، این لایه را قوی تر و پرکاربرد تر کرده است. شما می توانید از این فرمت لایه در انیمیشن ها و جابجایی ها استفاده کنید. coordinatorlayout تقویت شده freamlayout می باشد. پس اگر با freamlayout کار کرده باشید کار با این لایه نیز اسان خواهد بود.

بدون وقفه به سراغ اموزش coordinatorlayout می رویم و چند نوع کاربرد از ان را نمیاش می دهیم.

آماده سازی

قبل از استفاده از این لایه باید Android Support Design Library را در برنامه خود با کد های زیر فراخوانی کنید.

dependencies {
  ...
  compile 'com.android.support:design:24.0.0'
}
 1. اسنک بار و فب (Snackbar and FAB)

  برای این اموزش می خواهیم یک لایه با FAB ایجاد کنیم تا به صورت اتوماتیک از پایین صفحه نمایش داده شود. از این ویژگی برای پیام خوشامد می شود استفاده نمود.

کد این برنامه به صورت زیر می باشد.

<android.support.design.widget.CoordinatorLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:id="@+id/coordinatorLayout"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
  android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
  tools:context="com.sample.foo.usingcoordinatorlayout.FabAndSnackbarActivity">

  <Button
    android:id="@+id/showSnackbarButton"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_gravity="center"
    android:text="@string/show_snackbar"/>

  <android.support.design.widget.FloatingActionButton
    android:id="@+id/fab"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_gravity="bottom|right"
    android:layout_marginBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
    android:layout_marginRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
    android:src="@android:drawable/ic_popup_disk_full"/>

</android.support.design.widget.CoordinatorLayout>

در این قسمت با استفاده از CoordinatorLayout کاری کردیم که در هنگام نمایش اسنک بار، فب بالا رود و با هم تداخل نداشته باشند.

کد جاوا به صورت زیر ویرایش می شود.

public class FabAndSnackbarActivity extends AppCompatActivity {

  private Button mShowSnackbarButton;
  private CoordinatorLayout mCoordinatorLayout;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_fab_and_snackbar);

    mCoordinatorLayout = (CoordinatorLayout) findViewById(R.id.coordinatorLayout);

    mShowSnackbarButton = (Button) findViewById(R.id.showSnackbarButton);
    mShowSnackbarButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        Snackbar.make(mCoordinatorLayout,
            "This is a simple Snackbar", Snackbar.LENGTH_LONG)
            .setAction("CLOSE", new View.OnClickListener() {
              @Override
              public void onClick(View v) {
                // Custom action
              }
            }).show();
      }
    });
  }
}

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
دیدگاه بگذارید