حرکت شنا جهشی برای سینه – اموزش بدنسازی

0

حرکت شنا جهشی برای سینه – اموزش بدنسازی         

جی دی سعی می کند که از اصطلاحات انگلیسی حرکات استفاده نماید تا با لغات جهانی این حرکات در رشته بدنسازی نیز آشنایی داشته باشید.

  • حرکت با کابل-جی دی - 1حرکت: Incline Push-Up Depth Jump
  • نوع حرکت : قدرتی
  • محل اصلی تاثیر گذاری : سینه
  • تجهیزات : ماشین اسمیت
  • سطح : متوسط

 

نحوه انجام حرکت:

1

در این حرکت احتیاج به جعبه به ارتفااع حدود 12 اینچ دارید.

2

مطابق شکل پاهای خود را بر روی جعبع قرار دهید.

3

دست ها را به اندازه عرض شانه باز کنید. حال ارنج خود را خم کنید و به پایین بروید.

 

4

با سرعت دستان را باز کنید و به بالا جهش کنید. در هنگام برگشت دستان را خم کنید تا ارتعاشات را جذب کنید.

این حرکت تاثیر بسزایی در ماهیچه های سینه شما خواهد داشت.

[aparat id=”gl8pD”]
توجه: این تمرینات ممکن است برای همه مناسب نباشد،در انجام این حرکت ها با مربیان خود مشورت کنید و حتما قبل از انجام حرکت ها بدن خود را گرم نمایید.سایت جی دی در قبال انجام تمرینات مسئولیتی ندارد.

منبع bodybuilding

ممکن است شما دوست داشته باشید
دیدگاه بگذارید