حرکت پرتاب میله برای سینه – اموزش بدنسازی

حرکت پرتاب میله برای سینه – اموزش بدنسازی

جی دی سعی می کند که از اصطلاحات انگلیسی حرکات استفاده نماید تا با لغات جهانی این حرکات در رشته بدنسازی نیز آشنایی داشته باشید.

  • حرکت با کابل-جی دی - 1حرکت: Bar Throw And Press
  • نوع حرکت : قدرتی
  • محل اصلی تاثیر گذاری : سینه
  • تجهیزات : ماشین اسمیت
  • سطح : متوسط

 

نحوه انجام حرکت:

1

در این حرکت احتیاج به ماشین اسمیت می باشد.

2

میله را در اندازه ای کمی ارنج شما خم شود قرار دهید. 

3

بعد از گذاشتن وزنه بر روی میله ، دستان را کمی بیش از عرض شانه باز کنید.

 

4

میله را تا نزدیک سینه خود بیاورید. حال با سرعت میله را به سمت بالا پرتاب کنید. و در برگشت آن را بگیرید و حرکت قبل را تکرار کنید.

 

این حرکت تاثیر بسزایی در ماهیچه های سینه شما خواهد داشت.

[aparat id=”ByndT”]
توجه: این تمرینات ممکن است برای همه مناسب نباشد،در انجام این حرکت ها با مربیان خود مشورت کنید و حتما قبل از انجام حرکت ها بدن خود را گرم نمایید.سایت جی دی در قبال انجام تمرینات مسئولیتی ندارد.

منبع bodybuilding

ممکن است شما دوست داشته باشید