آموزش تصویری بدنسازی : حرکت Suitcase Crunch برای شکم

0

در این جلسه از آموزش های تصویری بدنسازی به یک حرکت مناسب برای شکم می پردازیم. این حرکت تاثیر مستقیمی بر روی عضلات شکم دارد.

نوع حرکت: قدرتی

محل تاثیر گذاری : شکم

تجهیزات : توپ

سطح : متوسط

حرکت Suitcase Crunch برای شکم:

.
در ابتدا باید بر روی زمین دراز بکشید. پاهای شما باید مستقیم و کشیده باشد و بازوهایتان پشت سرتان قرار بگیرد. حال  توپ را ذر ذستانتان نگه دارید. این موقعیت شروع شما خواهد بود.
.
حال به صورت همزمان دستان و پا های خود را مانند تصویر در سینه جمع کنید.

.
بعد از چند لحظه مکث در این وضعیت ، به موقعیت قبلی خود برگردید.

آموزش ویدئویی حرکت Suitcase Crunch برای شکم:

ممکن است شما دوست داشته باشید
دیدگاه بگذارید