تجربه رانندگی با بوگاتی شیرون

0

نا خود آگاه وقتی صحبت از بهترین های خودرو به میان می آید ، اسم بوگاتی و ویدئو های آن در ذهنمان تداعی می شود. بوگاتی شیرون حسی از قدرت و سرعت را در ذهن تداعی می کند. و هر آنچه از یک خودرو می خواهید بوگاتی شیرون بهترین آن ها را دارد.

اوج مهندسی مکانیک در ساخت خودرو بوگاتی صورت گرفته است. بوگاتی شیرون در عرض 32 ثانیه سرعت خود را به 400 کیلومتر بر ساعت می رساند.

در این ویدئو 16 دقیقه ای ، دو نفر در یک بوگاتی شیرون نشسته و در شهر دور می زنند. این ویدئو که از داخل خودرو گرفته شده است به خوبی حس رانندگی با بوگاتی را به شما منتقل می کند. شما را به دیدن این ویدئو دعوت می کنیم.

۱
حس راننگی با بوگاتی شیرون:

دیدگاه بگذارید