قرص ورزش و بدنسازی ساخته شد

به نقل از بلومبرگ رونالد اوانز یک استاد زیست شناسی در آمریکا ادعا می کند قرصی را ساخته است که می تواند چربی بدن را بسوزاند و به رشد ماهیچه ها کمک کند.

قرص ورزش واقعیت دارد؟

رونالد اوانز به همراه همکارانش این قرص جدید را بر روی موش ها آزمایش کرده اند. که نتیجه آن 70 درصد کاهش چربی و با افزایش ماهیچه همراه بوده است. اوانز 10 سال پیش تحقیقات خود را بر روی این قرص شروع کرده و توانسته بود در سال 2007 یک نوع دارو را درست کند اما این دارو در کنار عملکرد خوب ، برای بدن عوارض زیادی داشت . به گونه ای که در آزمایش بر روی موش ها شاهد غده های  سرطانی بر روی آنها بودند.

اما این بار او بر این باور است که داروی جدید اثرات جانبی را ندارد. همچنین این دارو زمانی فعال می شود که شما حرکت آیروبیک انجام دهید.