رکورد سریعترین پرواز با لباس جت شکسته شد

ریچارد براونینگ مخترع انگلیسی رکورد سریع ترین پرواز با لباس مجهز به موتور جت را شکست. او همچنین به «مرد آهنین» واقعی مشهور است، 

این لباس که مجهز به موتور های جت می باشد، توسط خود او طراحی شده است. برای کنترل و هدایت این لباس پرنده شما باید دستان بسیار قوی داشته باشید. این رکورد شکنی بر روی دریاچه ای در پارک لوگانا واقع در انگلیس روی داد.

او برای دست یابی به این رکورد سه بار تلاش کرد. برای رکورد شکنی باید سرعت خود را به 48 کیلومتر بر ساعت می رساند که در تلاش سوم و قبل از اینکه وارد آب شود توانست رکورد 52.5 کیلومتر بر ساعت را ثبت کند.

این لباس مجهز به موتور جت به طور عمودی از روی زمین بلند می شود. کاربر با حرکت دادن بازوها می تواند آن را کنترل کند. از سوی دیگر یک نمایشگر داخل کلاه ایمنی، میزان سوخت مصرفی را به او نشان می دهد.

ممکن است شما دوست داشته باشید