ویدئویی با مزه از استفاده یک ربات از آسانسور

ویدئویی کوتاه و بامزه از بالا رفتن یک ربات با آسانسور. در این ویدئو  می بینیم که یک ربات خیلی موقر و شیک از آسانسور استفاده می کند.

این ربات به شکل یک حیوان چهار دست و پا ، توسط  ETH Zurich ساخته شده است. این ربات با توجه به اینکه چهار پا دارد به خوبی تعادل خود را حفظ کرده و می توان از آن در ماموریت های خاص استفاده کرد. در  ویدئو بالا بیشتر هدف کمی سرگرمی و خنده بود . اما در ویدئو زیر می توانید گوشه ای از توانایی های این ربات را مشاهده کنید.