سونیتا علیزاده ، دختر افغانی که خواننده رپ شد

سونیتا علیزاده  ( خواننده رپ) دختر افغانی است که سال ها پیش خانوداه اش قصد داشتند او را در قالب ازدواج به یک فرد بفروشند تا از این راه ، هزینه ازدواج برادرش را تامین کنند.

این دختر افغان که یک پناهنده در ایران بود ، پس از این واقعه تصمیم گرفت از  تجربه تلخ خود استفاده کند و از آن برای آگاه سازی و آموزش دیگر دختران افغان استفاده کند.

هر ساله این اتفاق برای دختران کم سن و سال زیادی رخ می دهد . علیزاده که به خوبی از این موضوع آگاه بود ، تصمیم گرفت تا این رنج و درد را در قالب رپ به دیگران منتقل کند. در نهایت، او با کمک یک مستندساز، آهنگی به نام «عروس برای فروش” را ساخت و اکنون در یوتیوب باز خورد زیادی را داشته است و سونیتا را تبدیل به یک فعال علیه ازدواج کودکان کرده است.

این دختر افغان آرزو دارد تا بتواند از ازدواج دختران در سنین خیلی پایین جلوگیری کند . او می گوید اگر چه تعداد دختران ازدواج کرده در سن پایین از 15 میلیون به 12 میلیون در سال رسیده است . اما همچنان کار های زیادی باید صورت گیرد.

 

 

منبع mashable
ممکن است شما دوست داشته باشید