ربات روسیه ای که جعلی از آب درامد[فیلم]

به تازگی در تلویزیون رسمی روسیه از رباتی کاملا مدرن رونمایی شد که قدرت بالایی در شبیه سازی حرکات انسان داشت . به گونه ای که این خبر در شبکه 24 روسیه منتشر شد .

به قدری این ربات حرکت انسان را روان و مشابه انجام می داد که باعث شد بعضی از افراد به این موضوع شک کنند. همین شک باعث شد تا مشخص شود این ربات روسیه ای جعلی بوده و در حقیقت شخصی درون این ربات قرار داشته است .

در خبر حتی منتشر شد که این ربات توسط گروهی از دانشجویان ساخته شده است . حال این موضوع تبدیل به سوژه شماره یک فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در روسیه شده است.  فیلم این ربات تقلبی روسیه را می توانید در ادامه مشاهده کنید.