تکنولوژِِِِِی،سلامت،آموزش

اموزش اسنک بار (snackbar) در اندروید استودیو

0

اسنک بار یکی دیگر از ویژگی هایی است که کاربرد های متفاوتی دارند و شبیه toast عمل می کند و در قسمت پایین صفحه نمایش قرار می گیرد.

اسنک بار ساده

این جا می خوایم یک اسنک بار ساده رو ایجاد کنیم که دارای 3 ویژگی می باشد . اول نمایش مرحله بعد نمایش پیام و در اخر مدت نمایش پیام . لایه با خاصیت CoordinatorLayout گزینه خوبی برای این عملگر می باشد.کد مورد نیاز برای استفاده به صورت زیر می باشد.

Snackbar snackbar = Snackbar
    .make(coordinatorLayout, "Welcome to AndroidHive", Snackbar.LENGTH_LONG);
 
snackbar.show();

اسنک بار با دکمه برگشت به عقب

برای ایجاد یک برگشت callback می توانیم از متد ()  setAction استفاده کنیم. کد ان ب هصورت زیر می باشد.

Snackbar snackbar = Snackbar
    .make(coordinatorLayout, "Message is deleted", Snackbar.LENGTH_LONG)
    .setAction("UNDO", new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        Snackbar snackbar1 = Snackbar.make(coordinatorLayout, "Message is restored!", Snackbar.LENGTH_SHORT);
        snackbar1.show();
      }
    });
 
snackbar.show();

اسنک بار دارای رنگ پیش فرض سفید می باشد که ما می توانیم رنگ دلخواه خود را به ان بدهیم کافی است برای نمونه از کدهای زیر استفاده کنیم

Snackbar snackbar = Snackbar
    .make(coordinatorLayout, "No internet connection!", Snackbar.LENGTH_LONG)
    .setAction("RETRY", new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
      }
    });
 
// Changing message text color
snackbar.setActionTextColor(Color.RED);
 
// Changing action button text color
View sbView = snackbar.getView();
TextView textView = (TextView) sbView.findViewById(android.support.design.R.id.snackbar_text);
textView.setTextColor(Color.YELLOW);
snackbar.show();

 

دیدگاه ها

اولین کسی باشید که نظر می دهید

avatar