تکنولوژِِِِِی،سلامت،آموزش

ساخت صفحه ورود (intro slider) در اندروید استودیو

0

اگه دقت کرده باشین برنامه هایی که در ورودیشان یک سری تصاویر اسلایدی دارند شیک تر به نظر می ایند و به اصطلاح کاربر پسند تر هستن پس بی درنگ با جی دی همراه با شید تا یاد بگیرید چگونه برای برنامه اندرویدی خود یک صفحه ورود بسازید.

چگونگی ساخت صفحه ورود (intro slider) در اندروید استودیو

اول تصویر نهایی رو از برنامه ای که قرار است بسازیم را ببینید تا یک دید کامل نسبت به قضیه داشته باشید.

بیاد پروژه را شروع کنیم.

1. 1 ساخت یک پروژه جدید

از طریقFile ⇒ New Project  یک پروژه جدید در برنامه اندروید استودیو بسازید.و سپس Empty Activity  را انتخاب کنید.

فایل زیر را دانلود کنید و به پوشه res اضافه کنید. این فایل شامل عکس هایی می باشد که در برنامه استفاده می شود.

فایل ضمیمه:                                                           دانلود فايل-لينک غير مستقيم

2. 2انتخاب رنگ ها

این قسمت کاملا دست خودتونه که چطوری بخواین رنگ ها را در کنار هم ترکیب کنید. در اینجا ما یک تصویر را در مرکز و یک سری متن را زیر ان قرار داده ایم و رنگ پس زمینه های زیر را به آن داده ایم.

 

 

فایل colors.xml را که در res ⇒ values  قرار دارد را باز کنید و مقادیر زیر را برای آن ها تعریف کنید.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
  <color name="colorPrimary">#3F51B5</color>
  <color name="colorPrimaryDark">#303F9F</color>
  <color name="colorAccent">#FF4081</color>
 
  <!-- Screens background color-->
  <color name="bg_screen1">#f64c73</color>
  <color name="bg_screen2">#20d2bb</color>
  <color name="bg_screen3">#3395ff</color>
  <color name="bg_screen4">#c873f4</color>
 
  <!-- dots inactive colors -->
  <color name="dot_dark_screen1">#d1395c</color>
  <color name="dot_dark_screen2">#14a895</color>
  <color name="dot_dark_screen3">#2278d4</color>
  <color name="dot_dark_screen4">#a854d4</color>
 
  <!-- dots active colors -->
  <color name="dot_light_screen1">#f98da5</color>
  <color name="dot_light_screen2">#8cf9eb</color>
  <color name="dot_light_screen3">#93c6fd</color>
  <color name="dot_light_screen4">#e4b5fc</color>
 
  <array name="array_dot_active">
    <item>@color/dot_light_screen1</item>
    <item>@color/dot_light_screen2</item>
    <item>@color/dot_light_screen3</item>
    <item>@color/dot_light_screen4</item>
  </array>
 
  <array name="array_dot_inactive">
    <item>@color/dot_dark_screen1</item>
    <item>@color/dot_dark_screen2</item>
    <item>@color/dot_dark_screen3</item>
    <item>@color/dot_dark_screen4</item>
  </array>
</resources>

فایل strings.xml را  در res ⇒ values باز کنید و این کد ها را قرار دهید.

<resources>
  <string name="app_name">Intro Slider</string>
  <string name="title_activity_welcome">Home Screen</string>
  <string name="next">NEXT</string>
  <string name="skip">SKIP</string>
  <string name="start">GOT IT</string>
 
  <string name="slide_1_title">Hello Food!</string>
  <string name="slide_1_desc">The easiest way to order food from your favourite restaurant!</string>
 
  <string name="slide_2_title">Movie Tickets</string>
  <string name="slide_2_desc">Book movie tickets for your family and friends!</string>
 
  <string name="slide_3_title">Great Discounts</string>
  <string name="slide_3_desc">Best discounts on every single service we offer!</string>
 
  <string name="slide_4_title">World Travel</string>
  <string name="slide_4_desc">Book tickets of any transportation and travel the world!</string>
 
  <string name="play_again_desc">To see the welcome slider again, goto Settings -> apps -> welcome slider -> clear data</string>
  <string name="play_again">Play Again</string>
</resources>

این بار فایل dimens.xml در res ⇒ values را باز کنید و با کد های زیر ویرایش کنید.

<resources>
  <!-- Default screen margins, per the Android Design guidelines. -->
  <dimen name="activity_horizontal_margin">16dp</dimen>
  <dimen name="activity_vertical_margin">16dp</dimen>
  <dimen name="fab_margin">16dp</dimen>
  <dimen name="dots_height">30dp</dimen>
  <dimen name="dots_margin_bottom">20dp</dimen>
  <dimen name="img_width_height">120dp</dimen>
  <dimen name="slide_title">30dp</dimen>
  <dimen name="slide_desc">16dp</dimen>
  <dimen name="desc_padding">40dp</dimen>
</resources>

همچنین کد های زیر را در فایل styles.xml قرار دهید.

<resources>
 
  <!-- Base application theme. -->
  <style name="AppTheme" parent="Theme.AppCompat.Light.DarkActionBar">
    <!-- Customize your theme here. -->
    <item name="colorPrimary">@color/colorPrimary</item>
    <item name="colorPrimaryDark">@color/colorPrimaryDark</item>
    <item name="colorAccent">@color/colorAccent</item>
    <item name="windowActionBar">false</item>
    <item name="windowNoTitle">true</item>
  </style>
 
  <style name="AppTheme.AppBarOverlay" parent="ThemeOverlay.AppCompat.Dark.ActionBar" />
 
  <style name="AppTheme.PopupOverlay" parent="ThemeOverlay.AppCompat.Light" />
 
</resources>

صفحه خوش آمد گویی فقط در اولین بار پس از نصب برنامه نمای داده خواهد شد. و وقتی کاربر برای دومین بار برنامه را باز کرد به صفحه اصلی برنامه منتقل می شود. برای این کار ما از  SharedPreferences برای ذخیره یک مقدار boolean برای باز کردن اپ در اولین بار پیش بینی می کنیم.

یک کلاس با نام PrefManager.java ایجاد می کنیم و تغییرات زیر را در آن ایجاد می کنیم. هدفمان این است که اگر اولین بار برنامه اجرا می شود مقدار True را برگرداند.

package info.androidhive.introslider;
 
import android.content.Context;
import android.content.SharedPreferences;
 
/**
 * Created by Lincoln on 05/05/16.
 */
public class PrefManager {
  SharedPreferences pref;
  SharedPreferences.Editor editor;
  Context _context;
 
  // shared pref mode
  int PRIVATE_MODE = 0;
 
  // Shared preferences file name
  private static final String PREF_NAME = "androidhive-welcome";
 
  private static final String IS_FIRST_TIME_LAUNCH = "IsFirstTimeLaunch";
 
  public PrefManager(Context context) {
    this._context = context;
    pref = _context.getSharedPreferences(PREF_NAME, PRIVATE_MODE);
    editor = pref.edit();
  }
 
  public void setFirstTimeLaunch(boolean isFirstTime) {
    editor.putBoolean(IS_FIRST_TIME_LAUNCH, isFirstTime);
    editor.commit();
  }
 
  public boolean isFirstTimeLaunch() {
    return pref.getBoolean(IS_FIRST_TIME_LAUNCH, true);
  }
 
}

3. 3 ساخت اسلاید های خوشامد گویی

حال زمان آن رسیده است که لایه های مربوط به اسلاید ها را ایجاد کنیم. ما در اینجا 4 اسلاید درست کرده ایم.پس به چهار لایه جداگانه نیاز داریم، که در هر لایه عکس ها و متن های متفاوتی خواهیم داشت. شما می توانید چهار فراگمنت درست کنید و کنترل بیشتری برای طراحی اسلاید ها داشته باشید.

پس سریعا 4 لایه با نام هایwelcome_side1.xml, welcome_side2.xml, welcome_side3.xml و welcome_side4.xmlرا در زیر res ⇒ layouts میسازیم.

اسلایدر 1

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:background="@color/bg_screen1">
 
  <LinearLayout
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_centerInParent="true"
    android:gravity="center_horizontal"
    android:orientation="vertical">
 
    <ImageView
      android:layout_width="@dimen/img_width_height"
      android:layout_height="@dimen/img_width_height"
      android:src="@drawable/ic_food" />
 
    <TextView
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="@string/slide_1_title"
      android:textColor="@android:color/white"
      android:textSize="@dimen/slide_title"
      android:textStyle="bold" />
 
    <TextView
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_marginTop="20dp"
      android:paddingLeft="@dimen/desc_padding"
      android:paddingRight="@dimen/desc_padding"
      android:text="@string/slide_1_desc"
      android:textAlignment="center"
      android:textColor="@android:color/white"
      android:textSize="@dimen/slide_desc" />
 
  </LinearLayout>
</RelativeLayout>

اسلایدر 2

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:background="@color/bg_screen2">
 
  <LinearLayout
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_centerInParent="true"
    android:gravity="center_horizontal"
    android:orientation="vertical">
 
    <ImageView
      android:layout_width="@dimen/img_width_height"
      android:layout_height="@dimen/img_width_height"
      android:src="@drawable/ic_movie" />
 
    <TextView
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="@string/slide_2_title"
      android:textColor="@android:color/white"
      android:textSize="@dimen/slide_title"
      android:textStyle="bold" />
 
    <TextView
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_marginTop="20dp"
      android:paddingLeft="@dimen/desc_padding"
      android:paddingRight="@dimen/desc_padding"
      android:text="@string/slide_2_desc"
      android:textAlignment="center"
      android:textColor="@android:color/white"
      android:textSize="@dimen/slide_desc" />
 
  </LinearLayout>
 
 
</RelativeLayout>

اسلایدر3

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:background="@color/bg_screen3">
 
  <LinearLayout
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_centerInParent="true"
    android:gravity="center_horizontal"
    android:orientation="vertical">
 
    <ImageView
      android:layout_width="@dimen/img_width_height"
      android:layout_height="@dimen/img_width_height"
      android:src="@drawable/ic_discount" />
 
    <TextView
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="@string/slide_3_title"
      android:textColor="@android:color/white"
      android:textSize="@dimen/slide_title"
      android:textStyle="bold" />
 
    <TextView
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_marginTop="20dp"
      android:paddingLeft="@dimen/desc_padding"
      android:paddingRight="@dimen/desc_padding"
      android:text="@string/slide_3_desc"
      android:textAlignment="center"
      android:textColor="@android:color/white"
      android:textSize="@dimen/slide_desc" />
 
  </LinearLayout>
 
</RelativeLayout>

اسلایدر4

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:background="@color/bg_screen4">
 
  <LinearLayout
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_centerInParent="true"
    android:gravity="center_horizontal"
    android:orientation="vertical">
 
    <ImageView
      android:layout_width="@dimen/img_width_height"
      android:layout_height="@dimen/img_width_height"
      android:src="@drawable/ic_travel" />
 
    <TextView
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="@string/slide_4_title"
      android:textColor="@android:color/white"
      android:textSize="@dimen/slide_title"
      android:textStyle="bold" />
 
    <TextView
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_marginTop="20dp"
      android:paddingLeft="@dimen/desc_padding"
      android:paddingRight="@dimen/desc_padding"
      android:text="@string/slide_4_desc"
      android:textAlignment="center"
      android:textColor="@android:color/white"
      android:textSize="@dimen/slide_desc" />
 
  </LinearLayout>
 
</RelativeLayout>

در این مرحله یک اکتیویتی با نام WelcomeActivity.java برای اسلاید ها درست می کنیم. برای اینکار بر روی پکیج New ⇒ Activity ⇒ Empty Activity راست کلیک می کنیم.

فایل activity_welcome.xml را باز کنید و کد ها را به صورت زیر ویرایش کنید.ما یک ViewPager  برای نمایش اسلاید ها تعریف کردیم و دو دکمه برایSkip  وNext .

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:showIn="@layout/activity_welcome">
 
 
  <android.support.v4.view.ViewPager
    android:id="@+id/view_pager"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent" />
 
  <LinearLayout
    android:id="@+id/layoutDots"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="@dimen/dots_height"
    android:layout_alignParentBottom="true"
    android:layout_marginBottom="@dimen/dots_margin_bottom"
    android:gravity="center"
    android:orientation="horizontal"></LinearLayout>
 
  <View
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="1dp"
    android:alpha=".5"
    android:layout_above="@id/layoutDots"
    android:background="@android:color/white" />
 
  <Button
    android:id="@+id/btn_next"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignParentBottom="true"
    android:layout_alignParentRight="true"
    android:background="@null"
    android:text="@string/next"
    android:textColor="@android:color/white" />
 
  <Button
    android:id="@+id/btn_skip"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignParentBottom="true"
    android:layout_alignParentLeft="true"
    android:background="@null"
    android:text="@string/skip"
    android:textColor="@android:color/white" />
 
</RelativeLayout>

فایل را باز کنید و کد های زیر را قرار دهید.

package info.androidhive.introslider;
 
import android.content.Context;
import android.content.Intent;
import android.graphics.Color;
import android.os.Build;
import android.os.Bundle;
import android.support.v4.view.PagerAdapter;
import android.support.v4.view.ViewPager;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.text.Html;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.view.Window;
import android.view.WindowManager;
import android.widget.Button;
import android.widget.LinearLayout;
import android.widget.TextView;
 
public class WelcomeActivity extends AppCompatActivity {
 
  private ViewPager viewPager;
  private MyViewPagerAdapter myViewPagerAdapter;
  private LinearLayout dotsLayout;
  private TextView[] dots;
  private int[] layouts;
  private Button btnSkip, btnNext;
  private PrefManager prefManager;
 
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
 
    // Checking for first time launch - before calling setContentView()
    prefManager = new PrefManager(this);
    if (!prefManager.isFirstTimeLaunch()) {
      launchHomeScreen();
      finish();
    }
 
    // Making notification bar transparent
    if (Build.VERSION.SDK_INT >= 21) {
      getWindow().getDecorView().setSystemUiVisibility(View.SYSTEM_UI_FLAG_LAYOUT_STABLE | View.SYSTEM_UI_FLAG_LAYOUT_FULLSCREEN);
    }
 
    setContentView(R.layout.activity_welcome);
 
    viewPager = (ViewPager) findViewById(R.id.view_pager);
    dotsLayout = (LinearLayout) findViewById(R.id.layoutDots);
    btnSkip = (Button) findViewById(R.id.btn_skip);
    btnNext = (Button) findViewById(R.id.btn_next);
 
 
    // layouts of all welcome sliders
    // add few more layouts if you want
    layouts = new int[]{
        R.layout.welcome_slide1,
        R.layout.welcome_slide2,
        R.layout.welcome_slide3,
        R.layout.welcome_slide4};
 
    // adding bottom dots
    addBottomDots(0);
 
    // making notification bar transparent
    changeStatusBarColor();
 
    myViewPagerAdapter = new MyViewPagerAdapter();
    viewPager.setAdapter(myViewPagerAdapter);
    viewPager.addOnPageChangeListener(viewPagerPageChangeListener);
 
    btnSkip.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        launchHomeScreen();
      }
    });
 
    btnNext.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        // checking for last page
        // if last page home screen will be launched
        int current = getItem(+1);
        if (current < layouts.length) {
          // move to next screen
          viewPager.setCurrentItem(current);
        } else {
          launchHomeScreen();
        }
      }
    });
  }
 
  private void addBottomDots(int currentPage) {
    dots = new TextView[layouts.length];
 
    int[] colorsActive = getResources().getIntArray(R.array.array_dot_active);
    int[] colorsInactive = getResources().getIntArray(R.array.array_dot_inactive);
 
    dotsLayout.removeAllViews();
    for (int i = 0; i < dots.length; i++) {
      dots[i] = new TextView(this);
      dots[i].setText(Html.fromHtml("&#8226;"));
      dots[i].setTextSize(35);
      dots[i].setTextColor(colorsInactive[currentPage]);
      dotsLayout.addView(dots[i]);
    }
 
    if (dots.length > 0)
      dots[currentPage].setTextColor(colorsActive[currentPage]);
  }
 
  private int getItem(int i) {
    return viewPager.getCurrentItem() + i;
  }
 
  private void launchHomeScreen() {
    prefManager.setFirstTimeLaunch(false);
    startActivity(new Intent(WelcomeActivity.this, MainActivity.class));
    finish();
  }
 
  // viewpager change listener
  ViewPager.OnPageChangeListener viewPagerPageChangeListener = new ViewPager.OnPageChangeListener() {
 
    @Override
    public void onPageSelected(int position) {
      addBottomDots(position);
 
      // changing the next button text 'NEXT' / 'GOT IT'
      if (position == layouts.length - 1) {
        // last page. make button text to GOT IT
        btnNext.setText(getString(R.string.start));
        btnSkip.setVisibility(View.GONE);
      } else {
        // still pages are left
        btnNext.setText(getString(R.string.next));
        btnSkip.setVisibility(View.VISIBLE);
      }
    }
 
    @Override
    public void onPageScrolled(int arg0, float arg1, int arg2) {
 
    }
 
    @Override
    public void onPageScrollStateChanged(int arg0) {
 
    }
  };
 
  /**
   * Making notification bar transparent
   */
  private void changeStatusBarColor() {
    if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.LOLLIPOP) {
      Window window = getWindow();
      window.addFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_DRAWS_SYSTEM_BAR_BACKGROUNDS);
      window.setStatusBarColor(Color.TRANSPARENT);
    }
  }
 
  /**
   * View pager adapter
   */
  public class MyViewPagerAdapter extends PagerAdapter {
    private LayoutInflater layoutInflater;
 
    public MyViewPagerAdapter() {
    }
 
    @Override
    public Object instantiateItem(ViewGroup container, int position) {
      layoutInflater = (LayoutInflater) getSystemService(Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE);
 
      View view = layoutInflater.inflate(layouts[position], container, false);
      container.addView(view);
 
      return view;
    }
 
    @Override
    public int getCount() {
      return layouts.length;
    }
 
    @Override
    public boolean isViewFromObject(View view, Object obj) {
      return view == obj;
    }
 
 
    @Override
    public void destroyItem(ViewGroup container, int position, Object object) {
      View view = (View) object;
      container.removeView(view);
    }
  }
}

در نهایت فایل AndroidManifest.xml را باز کنید و یک لانچر برای WelcomeActivity بسازید.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="info.androidhive.introslider">
 
  <application
    android:allowBackup="true"
    android:icon="@mipmap/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name"
    android:supportsRtl="true"
    android:theme="@style/AppTheme">
    <activity android:name="info.androidhive.introslider.WelcomeActivity">
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
 
        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
      </intent-filter>
    </activity>
    <activity
      android:name="info.androidhive.introslider.MainActivity"
      android:label="@string/title_activity_welcome"
      android:theme="@style/AppTheme.NoActionBar"></activity>
  </application>
 
</manifest>
منبع androidhive

دیدگاه ها

اولین کسی باشید که نظر می دهید

avatar