مجوز صادر شد : شاهد رانندگی زنان در عربستان خواهیم بود

همه چیز در جهان در حال تغییر کردن است حتی حقوق زنان در عربستان. رانندگی زنان تا امروز در عربستان سعودی ممنوع بود. امام با حکمی رسمی ، بانوان نیز در عربستان سعودی می توانند با خودرو راننگی کنند .

راننگی بانوان در عربستان سعودی

عربستان سعودی ، نه تنها این موضوع را به صورت رسمی اعلام کرد بلکه  این اقدام خود را در تلویزیون واشنگتون نیز رسانه ای کرد. گویا این کشور تصمیم دارد نه تنها حق رانندگی به بانوان را باز گرداند ، بلکه با ایجاد کمپینی تبلیغاتی ، به اعتراضات بین المللی که تا کنون در مورد حقوق زنان صورت در مورد این کشور صورت می گرفت ، پاسخی داده باشد.

به گزارش خبرگزاری سعودی وزرای دولت قرار است ظرف ۳۰ روز گزارشی را آماده کنند و دستور ملک سلمان از ماه ژوئن اجرا خواهد شد.

شاهزاده خالد بن سلمان سفیر این کشور در آمریکا آن را “روزی تاریخی و بزرگ” و “تصمیمی درست در زمان مناسب” خواند.

او تایید کرد که زنان نیازی به گرفتن اجازه از سرپرستان مرد برای آموزش رانندگی نخواهند بود و می توانند هرجا بخوانند بروند.

لازم به ذکر است عربستان سعودی پیش از این، تنها کشور جهان بوده که به شهروندان زن خود، اجازه رانندگی نمی داده است.