نامزد های جوایز گلدن گلوب ۲۰۱۸ مشخص شد

0

امروز لیست نامزد های جوایز گلدن گلوب ۲۰۱۸ مشخص شدند که در ادامه به تفکیک اسامی نامزد ها را مشاهده می کنید.

*نامزدهای بهترین فیلم درام


*نامزدهای بهترین فیلم کمدی یا موزیکال 

پیشنهاد می کنیم:

هنرمند فاجعه – برو بیرون – من، تونیا – بزرگترین شومن – لیدی برد


*نامزدهای بهترین بازیگر نقش اصلی زن درام


*نامزدهای بهترین بازیگر نقش اصلی مرد درام


*نامزدهای بهترین بازیگر نقش اصلی زن (کمدی یا موزیکال)


*نامزدهای بهترین بازیگر نقش اصلی مرد (کمدی یا موزیکال)


* نامزدهای بهترین بازیگر نقش مکمل زن


* نامزدهای بهترین بازیگر نقش مکمل مرد


* نامزدهای بهترین کارگردانی


* نامزدهای بهترین فیلمنامه


* نامزدهای بهترین انیمیشن


* نامزدهای بهترین فیلم خارجی


* نامزدهای بهترین موسیقی اصلی متن


بخش تلویزیونی

* نامزدهای بهترین مجموعه تلویزیونی (درام)


* نامزدهای بهترین مجموعه تلویزیونی (کمدی یا موزیکال)


* نامزدهای بهترین بازیگر زن نقش اصلی (سریال درام)


*نامزدهای بهترین بازیگر مرد نقش اصلی (سریال درام)


*نامزدهای بهترین بازیگر زن (سریال کمدی یا موزیکال)


* نامزدهای بهترین بازیگر مرد (سریال کمدی یا موزیکال)

0%