جی دی
فناوری ، سلامت ، سینما

لحظه خندیدن خبرنگاران به اعلام کاندیدای پژمان جمشیدی

ممکن است شما دوست داشته باشید