جی دی
فناوری ، سلامت ، سینما

طراحی قاشقی که غذا را هرگز نمی ریزد

0

یکی از مشکلاتی که برای معلولین و افرادی که کنترل کاملی بر روی دست خود ندارد مشکل غذا خوردن با قاشق است . کنترل قاشق برای این افراد دشوار می باشد متاسفانه به راحتی و به تنهایی نمی توانند غذای خود را میل کنند.

حال به کمک قوانین فیزیکی و به کمک تکنولوژی قاشقی طراحی شده است که اجازه نمی دهد ریخته شود .

 

تلگرام