جی دی
فناوری ، سلامت ، سینما

گل نزدن طارمی و واکنش جالب گزارشگر عرب