مرور برچسب

دوران بارداری

تشخیص جنسیت فرزند در زمان بارداری با تقویم چینی

از زمانی که شما متوجه می شوید باردار هستید ،سوال های متعددی در ذهن شما شکل می‌گیرد . نوزاد من شبیه چه کسی خواهد شد؟ از آن بچه هایی است که دائما گریه می کند و یا آرام خواهد بود؟ و مهم تر از همه این سوال ها آیا نوزاد من پسر است یا دختر ؟ برای…
ادامه مطلب ...