مرور برچسب

پرس سینه

اشتباهات رایج بدنسازی در حرکت کراس ( Cable Cross-over)

جی دی امروز قصد دارد تا اشتباهات رایج در رشته بدنسازی هنگام کار با cross-overs را به شما نشان دهد. در بدنسازی انجام صحیح حرکات خیلی مهم می باشد و عدم رعایت نکات در حین انجام کار نه تنها به تناسب اندام دلخواه خود نخواهید رسید بلکه در مواردی…
ادامه مطلب ...